header-sadra-logo

شرکت نوآوری دیجیتال صدرا افتخار می کند به همکاری با عزیزانی که هرکدام از آنها مانند یک عضو خانواده، هم قسم در تحقق رویای بزرگی که در صدرا دارند دور هم جمع شدند. هر یک از اعضای خانواده ی صدرا با عشق و احترام متقابل، مسئولیتی مهم را برعهده گرفته و برای به سرانجام رساندن آن، با حمایت دیگر اعضای خانواده، به طور مستمر تلاش می کنند.

برنامه‌نویسی

رابط و تجربه‌ی کاربری

کسب و کار

مدیران

sadra-title-background

به خانواده صدرا بپیوندید

خانواده ی صدرا از شما دوست عزیزی که اهل تلاش مستمر، همکاری و حمایت دیگران و آماده ی قبول مسئولیت هستید، دعوت به همکاری می کند.